Vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2015

Vrijstellingen voor erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

  • Gehuwd/geregistreerd partner/ongehuwd samenwonend – € 633.014,00
  • Kind met ziekte of handicap – € 60.138,00
  • (Pleeg-)Kind – € 20.047,00
  • Kleinkind – € 20.047,00
  • Ouder – € 47.477,00
  • Overig (zoals een broer of zus) – € 2.111,00

Vrijstellingen voor schenkbelasting

Als u een schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling.

  • (Pleeg-)Kind – € 5.277,00

Per jaar mogen uw ouders u € 5.277,00 belastingvrij schenken. U hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.

  • Kind tussen 18 en 40 jaar; eenmalig – € 25.322,00 of € 52.752,00 of € 27.432,00

Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 25.322,00. Maar als u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigenwoning, de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld of de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling € 52.752,00.

Als uw ouders u vóór 2010 al eens een bedrag ter grootte van de normale eenmalig verhoogde vrijstelling hebben geschonken, dan kunnen zij u eenmalig belastingvrij nog een bedrag schenken van € 27.432,00 mits u dit bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor aankoop van een eigen woning geldt ook als in plaats van een bedrag een eigen woning wordt geschonken.

Van deze hogere schenkingen moet u wel aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.

  • Overig (zoals een kleinkind) – € 2.111,00

Dit bedrag mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoeft u dus geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief