Voorkom opeten vermogen bij opname zorginstelling

Wanneer u op een bepaald moment in uw leven in een zorginstelling terecht komt, moet u er rekening mee houden dat er doorgaans een eigen bijdrage betaald moet worden. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Indien u vermogen heeft in box 3, dan wordt uw vermogen met andere woorden ‘opgegeten’ door de zorginstelling. Veel ouders willen dit niet en zouden hun geld liever aan hun kinderen geven.

Door het maken van een testament kan hierop worden ingespeeld. In het testament kunt u dan een opeisingsbepaling opnemen. Deze bepaling zorgt ervoor dat wanneer u in een verzorgingsinstelling terecht komt waar een vermogenstoets geldt, uw kinderen hun erfdeel kunnen opeisen. Zo wordt direct uw eigen vermogen verlaagd en voorkomt u dat uw eigen vermogen wordt ‘opgegeten’ door de zorginstelling.

Let u er wel op dat bij de hoogte van de eigen bijdrage gekeken wordt naar uw vermogen van twee jaar geleden. Indien u dit wil voorkomen, dan is het verstandig om voortijdig de notaris in te schakelen.

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief