Valkuilen rondom een erfenis

3. Ruzie om de legitieme portie (het kindsdeel)

Wettelijk gezien heeft een onterfd kind recht op de helft van het erfdeel wat volgens de wet aan kind zou worden toegedeeld, indien het niet onterfd zou zijn. Het lijkt een eenvoudige rekensom, maar er komt heel wat bij kijken om een dergelijke berekening goed en volgens de regels te maken. Ook in het verleden gedane schenkingen moeten bijvoorbeeld hierbij meegenomen worden, en er zal eventueel weer wat ingebracht moeten worden door de (andere) kinderen.

4. De erfenis gaat op aan een som ineens

Als er iemand is geweest die jarenlang voor de erflater heeft gezorgd, zonder vergoeding, dan kan het zijn dat diegene na het overlijden een wettelijk recht heeft op een som ineens. Ook de berekening hiervoor is niet eenvoudig.

5. Ruzie om spullen

Het komt vaak voor dat na het overlijden van beide ouders er ruzie ontstaat over de spullen die achterblijven. Soms blijkt dat er bepaalde spullen ontbreken, of zelfs al zijn verkocht. Emoties spelen hierbij uiteraard ook een grote rol. Om te voorkomen dat er veel kosten moeten worden gemaakt voor een rechterlijke uitspraak is het beter om te proberen om hier samen met alle erfgenamen uit te komen. Uw notaris kan u hierbij van dienst zijn, maar ook een simpele loting kan in sommige gevallen uitkomst bieden.

6. Familiebedrijf

Als een familiebedrijf deel uitmaakt van de nalatenschap, maakt dat de afwikkeling extra ingewikkeld. Een zoon of dochter die het bedrijf voortzet heeft voorrang bij het overnemen van de aandelen. Als er een duidelijke testamentaire beschikking ontbreekt kan hierover ook enigheid bestaan. De opvolger wil natuurlijk zo min mogelijk betalen, terwijl de andere erfgenamen zoveel mogelijk willen ontvangen. Mocht u dus een familiebedrijf runnen, maakt u dan een goed testament, om na uw overlijden problemen te voorkomen.

7. Kinderen uit het tweede huwelijk houden niks over

Bij een tweede huwelijk, met kinderen uit beide relaties, kan het erfrecht een onverwachte wending nemen. De kans bestaat dat de kinderen uit het tweede huwelijk niets krijgen of zelfs moeten bijbetalen. Volgens het wettelijk erfrecht krijgt de langstlevende namelijk na het overlijden de beschikking over de gehele erfenis. De kinderen kunnen niet eerder hun erfdeel opeisen dan dat ook de langstlevende is overleden. Maar wanneer de langstlevende hertrouwt, geldt hetzelfde voor dat tweede huwelijk. De kinderen krijgen hun erfdeel dan niet als de langstlevende overlijdt, maar pas als ook de tweede echtgenoot overlijdt.

Als er nog wat van de erfenis over is, hoeft dat voor hen nog niet zo’n probleem te zijn. Zij hebben namelijk een vordering op de erfenis. De kinderen uit het tweede huwelijk moeten die eerst betalen voordat zij zelf aan de beurt komen. Dat lijkt redelijk, maar als de erfenis in de tussentijd flink is geslonken, blijft er na betaling aan de kinderen uit het eerste huwelijk misschien wel niets over. En mocht er een rentevergoeding zijn afgesproken, dan kan het zelfs zijn dat er bijbetaald moet worden. Dit kan voorkomen worden door beneficiair te aanvaarden, of doordat de langstlevende eerder actie onderneemt en zich laat informeren over de gevolgen.

Kortom: laat u goed informeren voordat u een erfenis aanvaard!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief