Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning vervalt per 1 januari 2015

De staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer aangegeven dat de tijdelijk verruimde vrijstelling tot € 100.000,00 voor schenkingen in verband met de eigen woning na 1 januari 2015 niet zal worden verlengd. Dan gaat de gewone verhoogde vrijstelling weer gelden voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar. De maximale vrijstelling bedraagt dan € 52.752,00 voor schenkingen in verband met de eigen woning.

De staatssecretaris wijst erop dat de verruimde vrijstelling een eenmalige crisismaatregel is om extra middelen voor de financiering van een koopwoning of aflossing van een eigenwoningschuld te genereren. Op dit moment vertoont de woningmarkt tekenen van herstel. Verlenging van de vrijstelling zou in deze markt volgens de staatssecretaris verstorend kunnen gaan werken.

De staatssecretaris wijst op een aantal andere ondersteunende maatregelen die zijn genomen voor de woningmarkt en de bouwsector, zoals de starterslening, het verlaagde tarief overdrachtsbelasting voor woningen, de tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen, de tijdelijke aftrekbaarheid van rente over restschulden en de tijdelijke verlenging van de termijn van de hypotheekrenteaftrek voor te koop staande en gekochte woningen (alsmede de ‘herleving’ van de hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning).

De tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling heeft meer belangstelling getrokken dan verwacht. Uit de brief van de staatssecretaris blijkt dat in juni 2014 circa 50.000 keer gebruik is gemaakt van de verruimde vrijstelling, terwijl de ramingen uitgingen van 20.000. Men kan zich afvragen of de verruimde vrijstelling daadwerkelijk heeft geleid tot een belastingderving. De schenkingen zijn in veel gevallen aangewend voor de aflossing van de eigenwoningschuld. De lagere hypotheekrenteaftrek pakt positief uit voor de schatkist omdat er minder belasting teruggeven hoeft te worden. Hier doet niet aan af dat het vermogen van de schenkers is afgenomen, waardoor minder vermogensrendementsheffing (box 3) zal worden gerealiseerd.

De verwachting is dat bij de behandeling van het Belastingplan 2015 mogelijk nog discussie zal kunnen ontstaan over een mogelijke verlenging van de verruimde vrijstelling.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief