Schenken op papier

Als uw spaargeld vooral in de stenen van uw huis zit, is het niet altijd even gemakkelijk om het er weer uit te halen. Maar met wat kunst- en vliegwerk valt er vaak nog wel wat aan te doen.

Uiteraard zijn er de niet notariële mogelijkheden: niet langer aflossen op uw hypotheek, opnieuw lenen (al dan niet met een nieuwe hypotheekakte) of eventueel uw huis verkopen. Daarnaast zou u kunnen denken aan een omgekeerde familiebank: in plaats van de kinderen die een lening bij de ouders hebben, lenen de ouders bij hun kinderen. Zo houdt u de bank buiten de deur, en kunnen de kinderen een goed rendement op hun spaargeld behalen. Het is belangrijk om het een en ander goed vast te laten leggen, zodat u eventuele vragen van de Belastingdienst naar ieders tevredenheid kunt beantwoorden.

Een andere, notariële mogelijkheid is om aan kinderen een schenking te doen zonder deze direct uit te keren oftewel een schenking op papier. De eis is dat een en ander in een notariële akte wordt vastgelegd, met name als de schenking pas bij overlijden uitgevoerd moet worden. Er ontstaat dan een schuld van de schenker aan de verkrijger. Omdat de ouders nu nog niet tot betalen over wensen te gaan, wordt meestal bepaald dat het kind de vordering niet eerder op kan eisen dan na overlijden van de beide ouders. Wel moet er door de ouders jaarlijks een rente van 6% aan de kinderen vergoed worden.

Ook kan in de akte duidelijk worden vastgelegd, wanneer de schenking herroepen wordt, bijvoorbeeld als een kind of de ouder failliet gaat of in de schuldsanering komt of als er op vermogen ingeteerd moet worden om het levensonderhoud of voor zorgkosten te betalen. Tevens is de uitsluitingsclausule een gebruikelijke bepaling.

Deze akte moet elk jaar opnieuw gemaakt worden, als u dit voor meerdere jaren wilt gaan doen, vaak om zo optimaal mogelijk van de vrijstellingen gebruik te maken.

Voor meer informatie kunt de brochure op onze site nalezen: via www.poppinghaus.nl onder het kopje brochures kiest voor de brochure schenken aan kinderen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief