Ruilverkaveling Enschede-Zuid en Losser: hoe zit het?

Op 19 november is de ruilakte Enschede-Zuid (Twekkelo-Boekelo) door mij gepasseerd. Daarnaast wordt de ruilverkaveling Losser (Elsbeek-Overdinkel) op een ander kantoor gepasseerd. Veel mensen vragen zich af waarom deze laatste ruilverkaveling ook niet bij ons in Losser gepasseerd wordt.

Vroeger zou dit  een feit zijn geweest. Tegenwoordig leven we echter onder de aanbestedingsregels van Europa. Het kadaster en Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn de opdrachtgevers en zij zijn verplicht een aantal offertes bij notarissen, die gespecialiseerd zijn in dit soort akten, op te vragen. Een collega uit Enschede was in het ene geval goedkoper en in het andere geval ik. Meer valt er niet over te zeggen.

Maar als men vragen heeft over de uitvoering en inhoud van de akte, dan kunt u voor alle ruilverkavelingen gewoon bij mijn kantoor terecht. De tekst en de bijbehorende kaart is na inschrijving in de openbare registers bij het Kadaster digitaal inzichtelijk. Verder is het belangrijkste toch al achter de rug als de akte getekend wordt.

Dat is namelijk de vaststelling van het ruilplan door de landinrichtingscommissie. Per een bepaalde datum, de peildatum, legt deze commissie vast hoe de eigendomsverhoudingen liggen, en wat er voor andere rechten zijn. Aan de hand van de doelen, meestal de verbetering van natuur en milieu in het betreffende gebied en het tegengaan van versnippering van landbouwbedrijven door de vergroting van huiskavels rond een boerderij, wordt het ruilplan vastgelegd. Uiteraard zijn er voor- en tegenstanders van het ruilplan te vinden en is het best lastig iedereen goede grond terug te kunnen geven voor de grond die men inlevert. Er is derhalve een hele periode geweest waarin alle betrokkenen bezwaar aan konden tekenen (zienswijzen genoemd) en er hoorzittingen en rechtszaken zijn gevoerd om dit allemaal duidelijk te krijgen. Dit proces wordt nu afgerond met de ruilakte van de notaris.

Wat niet algemeen bekend is en belangrijk om goed te weten, is dat de ondertekening van de ruilakte er voor zorgt, dat beperkte rechten, die niet in de akte zijn opgenomen, vervallen. Dus staat een erfdienstbaarheid van weg of een vruchtgebruik van een kavel er niet in, dan is deze door ondertekening van de akte vervallen! Het maakt niet uit dat dit al heel lang geleden gevestigd is of heel belangrijk voor u is. De ruilakte vormt een nieuw eigendomsbewijs en in die akte moet alles opnieuw vermeld staan.

Kortom, ook hier geldt: goed voorgelicht loopt beter.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief