Nieuws Huis & Hypotheek

Overdrachtsbelasting

Wanneer u als burger een woning koopt, weet u dat u overdrachtsbelasting moet betalen. Dit was altijd 6% en is sinds 1 juli 2011 verlaagd tot 2%. Eind 2012 is bepaald, dat deze tegemoetkoming voor onbepaalde tijd geldig is voor woningen en aanhorigheden. Voor alle andere registergoederen zoals een bos of los weiland geldt nog steeds 6% over de verkoopwaarde van het registergoed.

Kadaster geeft inzicht in WOZ-waarde

Onlangs heeft u de jaarlijkse WOZ-aanslag van de gemeente ontvangen. Ondanks dat sinds 2009 de gemiddelde woningwaarde gedaald is, kan uw WOZ-waarde toch hoger uitvallen. De nieuwe WOZ-waarde van uw woning wordt namelijk bepaald door te kijken naar wat vergelijkbare woningen op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan het jaar van vaststelling waard waren (Wet WOZ). In 2013 gaat de gemeente derhalve de waarde van uw woning waarderen per 1 januari 2012. Laat u niet verrassen en reken nu gratis uit wat de waarde van uw woning is, zie www.kadaster.nl.

Wijziging hypotheekrenteaftrek

Voor nieuwe financieringen, aangegaan voor de aanschaf, verbetering of onderhoud van uw eigen woning, geldt vanaf 1 januari 2013 dat kosten en rente alleen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, als er in dertig jaar ten minste op annuïteitenbasis is afgelost. Verder wordt de aftrek in het algemeen ook steeds verder beperkt in percentage van het hoogste belastingtarief en wordt de toegestane hoofdsom van de lening in zes jaar teruggebracht van 106% van de koopsom van een woning tot 100%. Hierdoor worden restschulden beter bestreden. Voor starters is er de eerste tien jaar weinig verschil met de oude situatie. Wel wordt het weer belangrijk, zelf geld achter de hand te hebben bij aanschaf van een woning.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief