Nieuws Bedrijf & Beroep

Bedrijfsopvolging onder de nieuwe Successiewet

De vererving of schen­king van aandelen in een BV of een NV waarin een onderneming wordt gedreven, kan geheel of gedeeltelijk belastingvrij plaatsvinden. De eerste € 1.063.479,00 van de waarde van de aandelen is 100 procent vrijgesteld. Voor de waarde daar­boven geldt een vrij­stelling van 83 procent. Voor de betaling van de belasting over de overige 17 procent wordt tien jaar uitstel van betaling verleend. Voor deze bedrijfsopvolgingsregeling geldt een aantal voorwaarden:

– De aandelen moeten ten tijde van de vererving of schenking een bepaalde minimumperiode in handen van de erflater of schenker zijn geweest.

– De verkrijger moet de aandelen een bepaalde minimumperiode in zijn bezit houden.

Wanneer zogenoemde preferente aandelen (een bijzondere soort aandelen die recht geven op een al dan niet cumulatief vast dividend) vererven of worden geschonken, geldt een bijzondere eis. Deze preferente aandelen moeten zijn ontstaan in het kader van een gefaseerde bedrijfs­opvolging. Alleen dan kan van de gunstige bedrijfsopvolgingsregeling gebruik worden gemaakt. Er zijn meer voorwaarden. De notaris vertelt hier graag meer over.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief