Gunstige fiscale termijnen, nog snel profiteren?

Nu de vastgoedmarkt weer langzaam aantrekt, schaft de wetgever met ingang van 1 januari 2015 enkele maatregelen af, die destijds nodig werden geacht om de markt te stimuleren. De maatregelen waar het om gaat zijn de verruiming van de 6 maandstermijn bij verkoop van bestaande bouw (was tijdelijk 36 maanden) en nieuwbouw (was tijdelijk 24 maanden).

Voor de situatie dat je een onroerende zaak binnen korte tijd na aankoop weer door levert, geldt dat koper geen overdrachtsbelasting verschuldigd is over dat gedeelte van de koopprijs waarover bij de vorige aankoop overdrachtsbelasting was verschuldigd.
In de koopakte is vaak opgenomen dat koper dit overdrachtsbelastingvoordeel vergoedt aan verkoper. Verkoper krijgt de destijds betaalde overdrachtsbelasting “terug”. De termijn waarbinnen de doorverkoop moest plaatsvinden was sinds 1 september 2012 van 6 maanden verlengd naar 3 jaar, maar zal per 1 januari 2015 weer teruggebracht worden naar 6 maanden.
Dat betekent dat indien een levering nog dit jaar plaatsvindt er nog 36 maanden, dus tot maximaal 31 december 2017, van de vrijstelling gebruik gemaakt kan worden.

Levering door een ondernemer van een nieuwe onroerende zaak die belast is met BTW, is vrijgesteld van overdrachtsbelasting, tenzij de onroerende zaak als bedrijfsmiddel is gebruikt. Goedgekeurd is dat ondanks dat de onroerende zaak ten tijde van de verkrijging als bedrijfsmiddel in gebruik is genomen, bijvoorbeeld omdat de huurder er al is ingetrokken, toch van de vrijstelling gebruik gemaakt mag worden, mits er maar binnen een bepaalde termijn na deze ingebruikname verkregen wordt. Deze termijn was per 1 november 2012 van 6 maanden verlengd naar 2 jaar maar zal per 1 januari 2015 weer teruggebracht worden naar 6 maanden.

Levering of ingebruikname vóór 31 december aanstaande kan dus gunstig zijn want dan profiteer je nog van de oude lange termijnen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief