Grote schenkingsvrijstelling voor eigen woning vanaf 2017

Grote schenkingsvrijstelling voor eigen woning is terug

Vanaf 1 januari 2017 geldt er weer een hoge vrijstelling voor een schenking die wordt besteed aan de eigen woning . In 2013 en 2014 was  het toegestaan dat iedereen aan iedereen maximaal €100.000,– mocht schenken onder de voorwaarde dat dit geld gebruikt zou worden voor aankoop of verbouwing van een eigen woning, of voor het aflossen van een hypotheekschuld voor de eigen woning.
Van deze regeling is veel gebruik gemaakt. Opvallend was dat er vooral door ouders op leeftijd met  volwassen kinderen gebruik gemaakt werd van de hoge vrijstelling. Daarmee werden de kinderen in staat gesteld de lopende hypotheek af te lossen of een verbouwing te realiseren. De hoge vrijstelling werd zo dus vooral gebruikt om vermogen over te hevelen van de ene naar de andere generatie. Bijkomend voordeel voor de overheid was wel dat over de op bestaande hypotheken afgeloste bedragen nooit meer renteaftrek kan gelden.
Aangezien het beperken van hypotheekrenteaftrek bij de overheid ook de aandacht heeft komt de hoge vrijstelling nu weer terug, maar met een aantal andere voorwaarden. De vrijstelling gaat op 1 januari 2017 in en is weer van toepassing tussen iedereen. Deze keer is er wel een leeftijdsgrens van toepassing, degene die de schenking ontvangt moet tussen de 18 en 40 jaar zijn. Ook mogen er geen voorwaarden meer aan de schenking worden verbonden.
Wat ook nieuw is, is dat de schenking over drie fiscale jaren mag worden uitgesmeerd, dat kan handig zijn als de schenker (ouders) het geld niet in een keer vrij kunnen maken. De ontvanger moet dan ook in het laatste jaar van betaling onder de 40 jaar zijn.
Naast deze mogelijkheden en voorwaarden geldt er nog een aantal complicaties voor deze vrijstelling. Laat u dus vooraf altijd goed informeren of de regeling voor u of uw gezien wel goed uitpakt.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief