Eindejaarstips box 3 Inkomstenbelasting

Groensparen of beleggen
In box 3 moet u vermogensrendementsheffing betalen. Daaronder vallen bijvoorbeeld spaartegoeden en beleggingen. Maar gaat u groensparen of groenbeleggen, dan krijgt u een vrijstelling voor deze beleggingen tot een bedrag van € 56 420 en € 112 840 voor partners gezamenlijk (bedragen 2014). Daarover bespaart u 1,2% rendementsheffing. Daarnaast bestaat in 2015 recht op een heffingskorting van 0,7% over het vrijgestelde bedrag in box 3.

Als u dus van plan bent om te beleggen in een groenfonds, dan is het zinvol na te gaan of deze belegging door de belastingdienst wordt aangemerkt als een belegging waarvoor de vrijstelling geldt. De peildatum voor de vermogensrendementheffing is 1 januari. Als u dus van plan bent te gaan groensparen of beleggen kunt u dit het beste nog in 2014 doen.

Let op: groensparen of groene beleggingen tellen wel mee voor het vermogen voor de toeslagen zoals bijvoorbeeld de huurtoeslag, de zorgtoeslag of het kindgebondenbudget.

Verlaging te betalen belasting in box 3
Voor de bepaling hoeveel vermogensrendementsheffing u moet betalen, is uw vermogen op 1 januari van een jaar van belang. Het kan daarom handig zijn bepaalde betalingen te doen vóór 1 januari, zodat minder vermogensrendementsheffing verschuldigd is. Daarbij kunt u denken aan belastingbetalingen, schulden, de zorgpremie op jaarbasis. Misschien levert de betaling van de zorgpremie voor een heel jaar ook nog een korting op de te betalen premie op. En dat is toch mooi meegenomen.

Om dezelfde reden kan het handig zijn een voorgenomen verkoop van bepaalde zaken uit te stellen tot na 31 december 2014. Daarbij kunt u denken aan de eigen woning of een auto.

Grote vermogens onderbrengen in een BV
Voor grote vermogens kan het aantrekkelijk zijn om deze onder te brengen in een BV. Daardoor betaalt u minder vermogensrendementsheffing en hoeft u waarschijnlijk een lagere bijdrage te betalen mocht u in een AWBZ-instelling terecht komen. Ook hier geldt dat de peildatum voor de  vermogensrendementheffing 1 januari is. Als u dus van plan bent uw vermogen onder te brengen in een BV kunt u dit het beste nog in 2014 doen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief