Diverse aanvullende bepalingen

Diverse aanvullende bepalingen

Welk testament voor u het meest aantrekkelijk is hangt uiteraard van veel factoren af, zoals leeftijd, levensverwachting, gezinssamenstelling, het verwachte rendement op en de hoogte van uw vermogen. Maar in een testament kunt u meer dan alleen het vermogen verdelen. Zo kunt u ook een aantal aanvullende bepalingen opnemen, die fiscaal voordelig kunnen zijn of een meer praktische insteek hebben, zoals bijvoorbeeld het regelen van uw uitvaart.

Lees meer

Uitsluitingsclausule: Indien u niet wilt dat uw schoonzoon of schoondochter aanspraak kan maken op het vermogen dat door uw dochter of zoon van u geërfd wordt, dan biedt het opnemen van de uitsluitingsclausule in uw testament een oplossing. Wij maken hierbij onderscheid tussen de ‘harde’ en ‘zachte’ variant. De harde variant houdt in dat er door de ‘koude kant’ nooit aanspraak gemaakt kan worden op het geërfde vermogen, de zachte variant houdt in dat dit alleen geldt bij echtscheiding. Mocht het huwelijk dan eindigen door overlijden, dan valt het geërfde vermogen wel in de gemeenschap van goederen (indien deze van toepassing is). Dit heeft fiscale voordelen. Wel is van belang dat uw kind het geërfde vermogen gescheiden houdt van het andere (gemeenschappelijke) vermogen.

Flexibele renteclausule: Wanneer er geërfd wordt zonder testament hebben de kinderen recht op een rentevergoeding over hun erfdeel (vordering) ter grootte van de wettelijke rente minus 6%. In de praktijk komt dit er op neer dat de rente dan 0% is. In het testament kan men de bevoegdheid opnemen voor de erfgenamen om onderling een andere renteafspraak te maken (maximaal 6% samengesteld). Welke rente aantrekkelijk is hangt af van verschillende omstandigheden, zodat dit pas vaak na het eerste overlijden goed kan worden bepaald. Door deze rente loopt de vordering van de kinderen tijdens het leven van de langstlevende op, waardoor zij bij het tweede overlijden een grotere aftrekpost voor de erfbelasting hebben.

‘AWBZ’-clausule: Het testament kan voorkomen dat het vermogen van de eerst overledene na diens overlijden nog meetelt voor de eigen bijdrage die geldt voor de AWBZ, die de langstlevende verschuldigd is bij opname in een verpleegtehuis. In het testament wordt dan opgenomen dat de kinderen hun erfdeel kunnen opeisen zodra de langstlevende wordt opgenomen. De AWBZ-regeling wordt in een nieuw jasje gestoken, maar de regeling voor eigen bijdrage zal gelijk blijven.

Inbreng: Als u aan één van uw kinderen tijdens leven meer heeft geschonken dan aan uw andere kind(eren), dan kunt u in het testament bepalen dat bij de verdeling van de nalatenschap rekening moet worden gehouden met deze schenkingen. U kunt dit ook bij de schenking zelf bepalen.

Executeur: U kunt een executeur alleen nog bij testament aanwijzen. Daarnaast kunt u verschillende bevoegdheden voor de executeur opnemen.

Voogdij: Wanneer u minderjarige kinderen heeft is het verstandig om in uw testament vast te laten leggen wat uw wensen zijn omtrent de voogdij over deze kinderen als u en uw partner beiden komen te overlijden. Het is sinds 2014 ook mogelijk om dit te laten aantekenen bij het gezagsregister bij de Rechtbank.

Bewind: Als een van de erfgenamen niet in staat is om het door hem geërfde vermogen goed te beheren, bijvoorbeeld als hij nog minderjarig is, dan kunt u in uw testament bepalen dat er een bewind op dit geërfde vermogen rust en een bewindvoerder benoemen.

Levenstestament: Het aantal levenstestamenten neemt sinds 2011 explosief toe. U regelt hier niet de zaken ná uw overlijden mee, maar juist de zaken tijdens uw leven. In een levenstestament geeft u volmacht aan een vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld één van uw kinderen, of alle kinderen gezamenlijk) om namens u de zaken te regelen wanneer u dat zelf niet meer kunt door bijvoorbeeld een ongeluk of geestelijke achteruitgang. Daarnaast kunt u er uw wensen over bijvoorbeeld euthanasie in opnemen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief