Testament

De wet regelt in alle gevallen wie de erfgenamen zijn van een overledene. Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan van deze wettelijke regels afwijken door een testament te maken. Daarin kan worden vastgelegd wie wat krijgt na zijn of haar overlijden, bijvoorbeeld de inboedel, sieraden, verzamelingen en/of geld. Ook kan worden bepaald dat wat iemand erft niet hoeft te worden verdeeld in verband met een echtscheiding. De familierechtspecialisten van Notariskantoor Poppinghaus bespreken eerst uitgebreid met u wat u in uw testament wilt zetten en de fiscale gevolgen daarvan. Zij wijzen u op de mogelijkheden en onmogelijkheden, op wat al dan niet verstandig is en geven u antwoord op al uw vragen. Overigens kunt u een testament bij de notaris op elk moment laten veranderen.

Bedenk ook dat een goed testament de nabestaanden belasting kan besparen!

Tweetrapstestament’ is niet altijd de beste oplossing

Het consumentenprogramma Tros Radar heeft maandag 1 maart 2010 aandacht besteed aan de nieuwe Successiewet. Daardoor bleek dat in veel gevallen een aanpassing van uw testament aan te bevelen kan zijn. Dit is afhankelijk van de waarde van uw vermogen, hoeveel kinderen of kleinkinderen u heeft en wat uw verdere kijk op schenkingen en dergelijke is.

 

Ouder betaalt belasting over de kindsdelen…:

Wettelijke verdeling

Sinds 2003 gaat zonder testament de hele nalatenschap naar de langstlevende partner. Deze hoeft hierover meestal (afhankelijk van de waarde) geen erfbelasting te betalen. De kinderen hebben ook recht op een deel van de erfenis, maar hun ‘kindsdeel’ krijgen ze pas na het overlijden van de langstlevende partner. De overblijvende partner moet echter wel erfbelasting betalen over de waarde van deze ‘kindsdelen’.

…maar minder met een tweetrapstestament
Zo’n aanslag kan een paar duizend euro bedragen. Soms is dat een probleem. Bijvoorbeeld als het vermogen vooral zit in de ‘stenen’, in de waarde van het huis. Met een tweetrapstestament kun je (afhankelijk van de waarde van uw vermogen) voorkomen dat de langstlevende ouder zo’n belastingaanslag krijgt. Deze mogelijkheid werd behandeld bij gemeld programma van Tros Radar. Met een tweetraps-testament erven de kinderen pas als de tweede ouder is overleden.

Is dat voordelig?

Met een tweetrapstestament betaalt de overblijvende ouder meestal geen erfbelasting over de kindsdelen. Op korte termijn is dit dus inderdaad voordeliger. Maar later krijgen de kinderen alles en zij betalen dan ook alles. Een tweetrapstestament betekent vooral het uitstellen van erfbelasting, niet het verminderen daarvan.

Niet altijd de beste keuze

Naar aanleiding van de Radaruitzending hebben veel mensen belangstelling voor een tweetrapstestament. Zo’n testament is echter niet in alle gevallen de beste keuze. Het heeft voordelen, maar ook nadelen. Of een tweetrapstestament verstandig is, hangt helemaal af van de persoonlijke situatie, het aantal kinderen en van de omvang van het vermogen. Een andere testamentkeuze kan veel beter en voordeliger zijn.

Testament is maatwerk

In het algemeen geldt: een goed testament is afgestemd op de persoonlijke omstandigheden. Die omstandigheden zijn altijd weer anders. Een testament maken is daarom maatwerk. Zeker het opstellen van een ingewikkeld testament als een tweetrapstestament vraagt tijd en aandacht van de notaris. Wij willen u graag adviseren of het nodig is om een testament te maken of uw bestaande testament aan te passen.

VOOR INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK BEL: 053 – 5383777

Meld u aan voor onze nieuwsbrief