Samenlevingsovereenkomst

Een samenlevingsovereenkomst ziet op alle afspraken tussen twee samenwonende partners. Het gaat hierbij primair over de afspraken tussen de partners onderling. Een notariële samenlevingsovereenkomst is vaak verplicht als u er voor wilt zorgen dat uw partner een nabestaandenpensioen krijgt van uw eigen pensioenfonds of pensioenverzekeraar.

Erfrechtelijk is een notariële samenlevingsovereenkomst een vereiste als u kinderen heeft en uw samenwonende partner goed verzorgd achter wil laten. Ook fiscaal is een notariële samenlevingsovereenkomst vaak een vereiste als u fiscale partners wilt zijn voor Inkomstenbelasting en erfbelasting.

Doe een test in 3 minuten. 
Woont u samen? Doe dan in 3 minuten de test om te bepalen of uw gezamenlijke afspraken nog goed passen in uw huidige levenssituatie. Ontvang na de test direct een advies met uw belangrijkste aandachtspunten.

WEFEF

 

Samenwoners die uit elkaar gaan

Samenwoners die uit elkaar gaan worden met dezelfde zaken geconfronteerd als mensen die in een echtscheiding verwikkeld zijn. Ook ex-samenwoners moeten spullen en/of een huis verdelen, afspraken maken over een hypothecaire schuld, een pensioenbegunstiging wijzigen enzovoort. In tegenstelling tot gehuwden die scheiden is er bij samenwoners die uit elkaar gaan geen sprake van partneralimentatie. Althans, niet automatisch. Je kunt onderling wel zo’n afspraak maken. Verder kan het uit elkaar gaan de nodige fiscale gevolgen hebben, met name voor de inkomstenbelasting als er sprake van een eigen woning.

Er is weinig geregeld in de wet met betrekking tot scheidende samenwoners, maar één ding is zeker verplicht! Als je samen minderjarige kinderen hebt waarover je allebei het gezag hebt dan moet (!) het volgende:

  • Verplicht ouderschapsplan voor samenwoners na beëindiging samenwoning.

Met ingang van 1 maart 2009 dienen ook samenwoners die gezamenlijk het gezag uitoefenen over hun minderjarige kinderen een ouderschapsplan op te stellen bij beëindiging van hun samenwoning. Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst tussen de ouders waarin zij hun afspraken met betrekking tot hun kinderen vastleggen. In het ouderschapsplan moeten tenminste de navolgende onderwerpen worden geregeld:

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  • de omgangsregeling;
  • de wijze waarop de ouders elkaar informeren over de kinderen;
  • de wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen betreffende belangrijke aangelegenheden die het kind of diens vermogen raken;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen (de kinderalimentatie).

Op het niet opstellen van een ouderschapsplan bij het uiteengaan van samenwoners is nu nog geen sanctie gesteld. Pas wanneer de samenwoners een geschil krijgen over de uitoefening van het gezag over de kinderen en zij dit geschil aan de rechter willen voorleggen komt het ouderschapsplan dwingend naar voren. De rechter zal het verzoek niet eerder in behandeling nemen dan nadat de samenwoners alsnog een ouderschapsplan hebben opgesteld en overgelegd aan de rechter. Indien het belang van het kind dit vergt, zal de rechter het verzoek echter meteen in behandeling nemen.

Notariskantoor Poppimghaus kan u helpen goede regelingen te treffen als u uit elkaar gaat.
VOOR INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK BEL: 053 5383777

Meld u aan voor onze nieuwsbrief