Levenstestament

Een Levenstestament is een document waarin u een aantal zaken vast laat leggen voor het geval dat er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u niet meer in staat bent zelfstandig te handelen.

In een standaard testament regelt u van alles voor als u er niet meer bent. Maar wat gebeurt er als er een situatie ontstaat waarin u zelf korte of lange tijd geen beslissingen meer kunt nemen? Is er dan iemand die dat voor u kan en mag doen? Heeft u daarvoor iemand schriftelijk aangewezen? Zijn uw wensen voor zo’n situatie duidelijk vastgelegd en bekend bij degenen die u heeft aangewezen? En zijn uw naasten hiervan op de hoogte? Dit soort zaken kunt u regelen in een Levenstestament.
Het is in de eerste plaats voor uzelf van belang om vast te leggen wat uw wensen zijn voor en verzoeken zijn in het geval u deze niet (meer) duidelijk kunt maken, maar het is ook voor iedereen die voor u zorgt of zakelijk met u samenwerkt van belang om hiervan op de hoogte te zijn.

Bijvoorbeeld wanneer u door een ongeluk of door ziekte niet meer zelf in staat bent om belangrijke zaken – privé of zakelijk – te regelen. Maar ook als u bepaalde zaken niet meer zelf wilt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor u doet. In al deze situaties is het voor iedereen van belang om te weten wat uw wensen zijn.

Een Levenstestament is een testament dat werkt tijdens uw leven.

Een Levenstestament wordt (net als een standaard testament) vastgelegd in een (notariële) akte. Een notariële akte heeft bewijskracht en is vergelijkbaar met een vonnis van de rechter; en is het voor iedereen een duidelijk bewijs dat u op dat moment wilsbekwaam was. U kunt het levenstestament desgewenst op elk moment intrekken of wijzigen door het laten opstellen van een nieuwe (notariële) akte. Voor meer informatie over een levenstestament klik hier

VOOR INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK BEL: 053 -5383777

Meld u aan voor onze nieuwsbrief