Erfenis en nalatenschap

Wanneer er iemand in uw familiekring overlijdt, zal in veel gevallen zijn of haar bankrekening geblokkeerd worden. Dit is per bank verschillend geregeld. Pas als de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, kunt u weer bij het geld. Voordat deze verklaring wordt opgemaakt, wordt eerst nagegaan of de overledene een testament heeft opgemaakt. Bij Notariskantoor Poppinghaus is het bovendien de gewoonte dat wij u rustig vertellen wat u na een overlijden allemaal kunt verwachten voor wat betreft de verdere afwikkeling en de keuzes die gemaakt moeten worden. Vaak zal er een verdelingsakte of financieel overzicht van de nalatenschap of erfenis worden opgemaakt. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de verzorging van aangifte erfbelasting. Voor de tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting klik hier.

Klik hier om de column ‘Een gegeven paard…’, over (de gevolgen van) het aanvaarden van een erfenis, te openen in een nieuw scherm.

 

VOOR INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK BEL: 053 – 5383777

Meld u aan voor onze nieuwsbrief