Agrarisch

De bijzondere aard van een agrarisch bedrijf vraagt om specialistische kennis en ervaring van een notariskantoor. Niet alleen omdat er dan vaak een combinatie van de familie-, registergoed- en ondernemingspraktijk bij komt kijken, maar ook omdat er andere belangen spelen en andere regels gelden dan binnen de meeste ‘gewone’ bedrijven. Notariskantoor Poppinghaus beschouwt de agrarische praktijk dan ook als een afzonderlijk werkterrein.

Naast de overdracht van agrarische bedrijven (zowel binnen als buiten de familie) en bedrijfsverplaatsing, begeleiden wij ook (vrijwillige) kavelruilen, transacties in het kader van de reconstructie en alle overige grondtransacties. Zonodig trekken wij hierbij onze laarzen aan om zelf of samen met de landmeters van het Kadaster het nodige veldwerk te verrichten. Ook verzorgen wij pacht- en maatschapscontracten en stellen wij huwelijksvoorwaarden op die specifiek zijn toegespitst op agrarische ondernemers. Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen in de agrarische sector en nemen graag de tijd om de juridische en fiscale aspecten van de diverse agrarische wetten en regelingen met u door te spreken, zoals bijvoorbeeld de wettelijke ruilverkaveling en de Natuurschoonwet.

Nieuws Agrarisch

Sinds 2013 is notaris Poppinghaus lid van de VASN: Vereniging van Agriarische Specialisten in het Notariaat. Hierdoor is ons kantoor nog beter toegerust om u van vakkundig advies te voorzien.

Einde melkquotum

In 2015 is het melkquotum, dat door Europa is ingevoerd tot ondersteuning maar ook regulering van de melkproductie, afgeschaft. Vraag uw accountant naar de financiële gevolgen hiervan voor uw situatie.

VOOR INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK BEL: 053 -5383777

Meld u aan voor onze nieuwsbrief