Column Week van Losser week 43

Tussen alle koopakten, levenstestamenten, BV’s, stichtingen, huwelijksvoorwaarden en testamenten door ben ik als notaris ook altijd druk met de afwikkeling van allerlei nalatenschappen.

Zo kwam er vorig jaar een heel vrolijke mevrouw van 84 jaar langs, die graag haar testament wilde regelen, want de maand er op, op een maandag om 11 uur ’s ochtends, zou zij komen te overlijden.
Op zich is dat wel opmerkelijk, want de meesten van ons hopen dat het nog heel lang zal duren voor het zover is, en er zijn zelfs mensen die een testament bij mij komen maken “mochten zij misschien ooit komen te overlijden”. Echt, het feit, dat dit een keer zal gebeuren, is heel zeker, maar zo zeker als deze mevrouw het gepland had, komt niet vaak voor.
Nu was dit wel een vrolijk uitziende mevrouw, maar eigenlijk had zij een van de meest slopende ziektes die men kan hebben, namelijk COPD, en zij was heel erg benauwd. In dit geval was zij blij dat haar toegestaan was om euthanasie te plegen en dat zij het zelf nog kon regelen. Kun je dat niet meer zelf verklaren, dan wordt het moeilijker. Een levenstestament kan helpen, maar  is niet altijd voldoende helaas. Nieuwe wetgeving op dit gebied is al een hele tijd onderweg.
Maar zij wilde dus een testament, want zij was alleen, en had geen broers of zusters of verdere naaste familie meer. Als je dan geen testament maakt, regelt de wet dat de ene helft van de nalatenschap naar de kant van de moeder gaat, dus via haar grootouders van moederszijde naar haar ooms en tantes en verdere afstammelingen daarvan van moederszijde, en de ander helft naar de naaste familie van haar vader, gerekend vanaf de grootouders van vaderszijde.
Als notaris vind ik dat een fascinerende zoektocht, waarin we soms aan de ene helft op 150 erfgenamen uitkomen en de andere helft op 3, wat heel interessante breukdelen oplevert. Maar als je bedenkt dat zo’n zoektocht geld kost door alle verplichte controles en checks die we moeten uitvoeren, gemiddeld uitkomend op 100 euro per erfgenaam, dan vinden veel mensen dat best duur. Men kan dan beter een testament maken.

Deze mevrouw wilde daarnaast vooral regelen, dat de door haar benoemde erfgenamen niet werden belast met de afwikkeling van haar nalatenschap,  die grotendeels bestond uit aandelen en onroerend goed in Duitsland met nog een lastige nalatenschapskwestie met haar familie, zodat ze mij vroeg om haar executeur te zijn.
Uiteraard kost dat wel meer dan bovengemelde 100 euro per erfgenaam, maar we proberen die kosten echt wel zo laag mogelijk te laten zijn en dat lukt vaak wel door alle klusjes zo goed mogelijk af te stemmen met de erfgenamen. Het scheelt bijvoorbeeld al een heel stuk als de erfgenamen zelf de inboedel opruimen en de post verzorgen. Ruzie verhoogt de kosten ook aanmerkelijk. Veel mensen zijn echter achteraf wel blij met onze expertise op dit gebied.

Heeft u vragen hierover, bel ons dan, of kom langs: elke maandag van 11.00 tot 12.30 uur een gratis inloopspreekuur!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief