Column week van Losser week 19

Op 2 mei 2019 was het zover. Een lezing van onze oud kandidaat-notaris Jeroen Rheinfeld over agrarische actualiteiten. Dit was een heel verhelderende presentatie waarbij hij inging op pacht en op de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking zal treden.

De afgelopen 50 jaar zijn de ontwikkelingen in de agrarische sector heel hard gegaan. Zo hebben onder andere de melkrobot en drones hun intrede gedaan. De agrarische wetgeving heeft deze ontwikkelingen tot op heden niet gevolgd. Daarom zal het waarschijnlijk noodzakelijk zijn in de toekomst nieuwe regels over bijvoorbeeld het verpachten van land in te voeren. Ook het landschap is aan het veranderen. Niet alleen moeten we in het buitengebied rekening houden met de boeren, maar ook de recreatie is in opkomst en (oh ja!) we moeten natuurlijk ook nog wel natuur (bossen) overhouden. De nieuwe Omgevingswet zal onder andere deze spreiding in goede banen moeten leiden.

Zolang de bovengenoemde nieuwe wetgeving niet is ingevoerd, zal door de agrarisch ondernemer wel moeten worden geanticipeerd op aankomende wetgeving, want ‘ondernemen is vooruitzien’. Dat geldt niet alleen in de agrarische sector, maar ook in alle bedrijfssectoren! Het begrip ‘Ondernemen is vooruitzien’ geldt ook voor het opmaken van levenstestamenten. Als privépersoon, maar zeker ook als ondernemer, weet je niet wat er in de toekomst kan gebeuren. Het is daarom verstandig nu al na te denken over vragen als: Wat moet er gebeuren wanneer ik wilsonbekwaam zal worden? Wie geef ik volmacht voor mijn privé aangelegenheden? En zeker zo belangrijk: Wie geef ik volmacht om mij zakelijk te vertegenwoordigen?

Door nu al na te denken over de toekomst kan voorkomen worden dat een bedrijf onbestuurbaar wordt, omdat bij de rechter een bewindvoerder of curator moet worden aangesteld.

U kunt door een levenstestament op te stellen richting geven aan uw ideeën over onder andere de bedrijfsvoering wanneer u dat niet meer mocht kunnen.

Het is aan u wie u aanwijst. De gevolmachtigde moet in ieder geval iemand zijn die u vertrouwt. Dat kan iemand uit de familie zijn, maar ook een professionele partij.

En vermeld vooral wat u belangrijk vind! Wanneer u dat goed geregeld heeft weet de gevolmachtigde wat er van hem verwacht wordt en zal de gevolmachtigde de bedrijfsvoering conform uw ideeën uit kunnen voeren. Heeft u vragen over agrarische zaken of andere onderwerpen, bel ons dan, of kom langs:

elke maandag van 11.00 tot 12.30 uur, het gratis inloopspreekuur!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief