Bijdrage Week van Losser september 2018

Notaris mr. Roelanda Poppinghaus uit Losser meldt het volgende:

“Het eigen huis opeten”: wat is nu de stand van zaken?

Veel oudere mensen en vooral ook hun kinderen zijn in de veronderstelling, dat het eigen huis een blok aan het been is zodra je zorg nodig hebt. Je moet toch het eigen huis opeten zodra er zorgkosten zijn?

Dat is echter niet meer zo boud te zeggen. Op 1 januari 1997 is de regeling afgeschaft waardoor je bij opname in een bejaardentehuis (wie kent ze nog?) spaargeld en eigen huis eerst tot een minimumbedrag op moest maken, voordat de overheid een bijdrage betaalde in de kosten van wonen en leven in een bejaardentehuis. Kwam je in een verpleeghuis onder de AWBZ, dan moest er wel een bijdrage over het inkomen betaald worden, maar het vermogen telde niet mee. Dat was een groot verschil dat tot veel constructies aanleiding gaf. Immers, als jouw woning niet meer van jou was, kon het ook niet meetellen. Simpel gezegd: de ouders droegen dan het huis over aan de kinderen, schonken de koopsom weg en bleven dan als vruchtgebruikers wonen. Betaalden vader en moeder de onroerende zaakbelasting en hypotheekrente door op basis van de akte, dan hielden ze zelfs hypotheekrenteaftrek. Dat is per 1 januari 2001 geheel anders geworden door de nieuwe Wet op de Inkomstenbelasting 2001 en de speciale behandeling daarin van de eigen woning.

Op 1 januari 2013 kwam de nieuwe AWBZ, nu de Wet Langdurige Zorg (Wlz), die voor nieuwe regels zorgde: niet alleen over het inkomen moest nu een eigen bijdrage betaald worden bij opname in een verpleeghuis, maar ook over het vermogen. Eerst was dat 8 %, uit de Miljoenennota blijkt nu dat per 1 januari 2019 die bijdrage naar 4 % zakt. Voor veel mensen die thuiszorg of verpleeghuiszorg ontvangen onder de Wlz zal dit dus een verlaging van de eigen bijdrage inhouden.

De angst voor het opeten van de eigen woning is daarmee niet weg, maar het is meestal niet handig de woning op naam van de kinderen te zetten. De kinderen moeten dan inkomstenbelasting betalen over hun aandeel in de woning en er is geen hypotheekrenteaftrek meer. Verder is het nog maar de vraag of dit de eigen bijdrage verlaagt. Het schenken “op papier” biedt dan betere mogelijkheden. Daarnaast heb ik nog wel veel werk aan de uitleg van de regelingen die we vooral in de laatste dertig jaar van de vorige eeuw als notarissen hebben uitgevoerd (de zogenaamde “constructies”). Men is steeds meer aan het vergeten, waar die regelingen ook alweer voor bedacht waren. Dat is altijd het lastige aan handige belastingbesparende oplossingen: de tijdelijkheid er van.

En uw huis houdt vaak ook een potje voor de oude dag in, geef dat niet te snel uit handen!

Heeft u vragen hierover, bel ons dan, of kom langs:

elke maandag van 11.00 tot 12.30 uur

een gratis inloopspreekuur!

Let op: 1 oktober is er geen inloopspreekuur vanwege de volle agenda. Kom een week later!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief