Bijdrage Week van Losser september 2017

NOTARISZAKEN

Deze week was het wel raak, zo ineens had ik drie veilingen van huizen in Twente. Meestal heeft iemand dan een half jaar de hypotheeklasten niet meer betaald, ook al gaat dat automatisch.

We krijgen de veilingopdrachten binnen via een collega uit Amsterdam, want daar zitten nu alle grote banken van Nederland bij elkaar, hij zit dichter bij het vuur. De uitvoering en de gesprekken met de betrokkenen vinden dan bij mij plaats, want naar Amsterdam gaan kost ook best wat. We proberen de betrokkenen dan te bewegen, alles bij langs te gaan om toch nog de achterstanden te voldoen. Want anders gaat de veiling door en daar worden de bewoners zeker niet beter van. De kosten zijn op dat moment al zeker een keer over de kop gegaan, dus de achterstand is een meestal een zodanig groot bedrag, dat het haast niet door de mensen zelf op te lossen is. Dus worden familie en vrienden benaderd. Het is dan vijf voor twaalf, dus men moet dan wel familie en vrienden hebben die direct flinke bedragen zouden kunnen missen. Vaak wil men daar dan ook wel zekerheid voor terugzien. Maar dat is nou net een op dat moment niet direct op te lossen punt. Want vaak komen mensen in deze problematische toestand doordat ze stelselmatig elke hulp of zorg mijden en denken het zelf op te kunnen lossen. En dus vaak nog wel meer schulden hebben dan alleen de hypotheekachterstand. En geen helder beeld, hoe de situatie precies is, omdat ze de brieven het laatste half jaar maar dicht lieten zitten. Na de laatste aanmaning blijft het dan vaak een tijdje stil, dat geeft rust. Maar dat is natuurlijk schijn, en leidt alleen maar tot onoverkomelijke problemen.

Een tijdje geleden was er een woning bij de veiling, die al zeker tweehonderd jaar in de familie van de huidige eigenaren is gebleven. Ouders, voorouders en verdere voorvaderen wisten met bloed, zweet en tranen het huis in de familie te houden. De grond is dan uiteraard zo eigen, dat men daar moeilijk afstand van kan nemen. Makkelijke oplossingen zoals het huis direct verkopen als je er het geld niet voor hebt, zijn dan natuurlijk niet gekozen. Gelukkig was er toch nog een rijke neef, die wilde helpen, mits het huis nu verkocht zou gaan worden. Maar niet via de veiling, rustiger en in beter overleg. Dat zorgt vaak ook voor een hogere opbrengst. Vaak, want soms zijn de problemen toch nog weer groter dan eerst gedacht. Vooral voor die probleemgevallen zijn er nu projecten gaande, waarbij niet direct een deurwaarder gestuurd wordt, maar eerst een zorgverlener, die alle instanties en schulden eerst in kaart brengt. Ook gemeenten zijn daar initiatiefrijk in, vaak via een stadsbank of dergelijke instantie. Het hele rechtsverkeer is er namelijk bij gebaat, dat de schulden niet steeds weer hoog oplopen.

Als notaris probeer ik daar een goede middenweg in te vinden. Uiteraard moet ik aan de andere kant aan het belang van de bank denken, die ook niet steeds kan blijven wachten op betaling. Men wil meedenken, maar heeft uiteraard de lening niet als schenking bedoeld. Mijn devies is altijd: zorg dat je met jouw schuldeisers goed contact houdt, steek niet de kop in het zand. Hoe actiever je als debiteur jouw schulden aanpakt, hoe groter de kans op succes. Of, vrij naar Johan Cruijff:

VOORDAT JE DE SCHULD MAAKT, ZORG JE DAT DEZE BETAALD KAN WORDEN!

Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op of abonneert u zich op onze nieuwsbrief, dan bent u tijdig op de hoogte van komende veranderingen!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief