Bijdrage Week van Losser oktober 2017

Wat doet een notaris?

Deze vraag werd mij de afgelopen weken een paar maal gesteld. Omdat notarissen net gewone mensen zijn, dus vaak heel druk zijn met ons werk binnen de muren van ons eigen kantoor, blijkt daar toch weinig over bekend. “We zien je nooit in het dorp” wordt dan gezegd. Sommigen vermoeden allerlei dingen, maar hebben geen idee. En geldt dat niet voor meer beroepen?

Maar er zijn wel verschillende notarissen. Een notaris in de Zuid-as doet andere zaken dan een dorpsnotaris als ik. Wel hebben we allemaal dezelfde eed gezworen: integer en vakbekwaam tussen partijen staan, rechtshandelingen vindbaar en juridisch correct vastleggen en dit vooral ook heel goed bewaren. Eeuwig zelfs. Maar nu weet u nog niet wat ik dagelijks doe.

Dat is dan weer heel wisselend. Laat ik deze week nemen: De ochtenden stonden vol met leverings- en hypotheekakten van woningen. Ik neem dan de tekst van de akten helemaal met de mensen door, zodat zij weten waar ze voor tekenen. Daarbij moet ik zorgen voor de tijdige ontvangst van de koopsom en een volmacht voor het schrappen van de hypotheek van de verkoper. Heb ik dat niet binnen, dan kan de akte niet doorgaan. Ook moet ik nagaan of de betrokkenen niet failliet verklaard zijn of iets dergelijks, en of er geen beslag op de te leveren woning is gelegd, of wellicht andere wijzigingen zich hebben voorgedaan, die gemeld moeten worden aan de koper.

Op maandagmiddag ging ik naar een collega in Oldenzaal voor de levering van een woning uit een nalatenschap, waar ik de executeur van ben. Dan moet de akte via een andere notaris afgehandeld worden en was ik de verkopende partij. Dat vergt weer een andere houding. Op maandag stuur ik altijd de akten van de week daarvoor naar de registratie, dat gaat tegenwoordig digitaal met een bijzondere verbinding met Den Haag. Daarbij verzorg ik dan ook de aangifte voor de overdrachtsbelasting en zorg ik voor tijdige betaling daarvan. De rest van de tijd vulde zich maandag bijvoorbeeld met nog drie besprekingen: één meneer wilde een landgoed aan zijn zoon schenken en vroeg naar de bijzonderheden, drie broers vroegen hoe zij om moesten gaan met de nalatenschap van hun moeder, die de woning onder water had staan en de laatste bespreking ging om de ontbinding van een vennootschap onder firma. Hierbij moest het bedrijfspand liefst belastingvrij weer terug naar degene, die het bij aanvang ook had ingebracht.

Dinsdagmiddag leidde ik de veiling in Zwolle van twee panden, waarvan de eigenaren de hypotheeklasten niet meer konden dragen. De reistijd was langer dan de duur van de veiling, maar omdat ik er een proces-verbaal van moet maken is het belangrijk dat ik er wel zelf bij ben als notaris om vast te stellen, wie op juiste wijze een bod gedaan heeft. De ochtend was gevuld met adviezen over een nieuw op te richten stichting, testamenten voor ondernemers die hun bedrijf aan hun zoon willen overdoen, en een aantal hypotheekakten. Dat laatste was ook met name voor ondernemers, die langzaam weer enthousiaster worden om te investeren. Maar ook de banken zien het weer zitten, wat net zo belangrijk is.

Kortom, dat was nog maar de halve week. Enerverend, uitdagend en afwisselend mag ik mijn vak wel noemen. Dus als u iets wilt weten op juridisch gebied, bel gewoon even. De kans is groot dat ik u van dienst kan zijn of nader de weg kan wijzen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief