Bijdrage Week van Losser oktober 2016

Notaris mr. Roelanda Poppinghaus uit Losser meldt het volgende:

Vanaf 2017 kunt u weer maximaal € 100.000,- belastingvrij schenken, mits de ontvanger van de schenking dit gebruikt ten behoeve van zijn eigen woning (aankoop, verbouwing of aflossing van de eigenwoningschuld). Het is de bedoeling dat deze regeling nu blijft, maar er zijn wel meer haken en ogen waar rekening mee gehouden moet worden. Ik stip dit even aan:

Leeftijd. Allereerst is het van belang dat de begiftigde op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. De begiftigde hoeft niet een kind van uzelf te zijn. Tip. Als de begiftigde niet aan deze leeftijdsgrens voldoet maar zijn of haar partner wel, is ook aan deze voorwaarde voldaan.

Schenking aan kind. Een schenking aan een kind kan jaarlijks tot een bedrag van € 5.304,- (2016) vrijgesteld plaatsvinden. Op verzoek kan dat bedrag eenmalig worden verhoogd tot € 25.449,-(2016). Let op. Heeft u gebruikgemaakt van deze mogelijkheid maar niet voor het volledige bedrag, dan kan voor het restant geen beroep meer worden gedaan op deze vrijstelling.

In 2010 is de eenmalige vrijstelling voor kinderen echter extra verhoogd tot € 53.016,- voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning van een kind. Tip. Omdat deze mogelijkheid voor 2010 nog niet bestond, kan deze nog wel worden ingezet als eerder de algemene, verhoogde vrijstelling is benut (maar maximaal tot € 27.570,-, de overgangsvrijstelling 2010). Let op. Als u minder dan € 27.570,- schenkt, gaat het restant van de vrijstelling verloren.

Ingewikkeld wordt het voor het Overgangsrecht in 2017:

Voor 1 januari 2010. Heeft u voor 1 januari 2010 gebruikgemaakt van de verhoogde vrijstelling, maar daarna nog niet van de verhoogde vrijstelling eigen woning? Dan kunt u in 2017 alleen belastingvrij een extra bedrag van maximaal zo’n € 47.000,- aan uw kind schenken op grond van de nieuwe regeling als u in 2016 gebruikmaakt van de overgangsvrijstelling 2010 (maximaal € 27.570,-). Let op . Als er in 2016 geen schenking plaatsvindt, kan in 2017 maximaal zo’n € 27.570,- belastingvrij geschonken worden voor de eigen woning.

Jaren 2010 tot en met 2014. Heeft u in de jaren 2010 tot en met 2014 gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling (ongeacht of deze voor de eigen woning bedoeld was!), dan kunt u in 2017 geen gebruikmaken van de verhoging tot € 100.000,-. Ook niet als niet het volledige bedrag van de vrijstelling is benut. In de ogen van de wetgever heeft u die kans gehad.

Jaren 2015 en 2016. Een kind dat voor het eerst in 2015 of 2016 beroep deed op een verhoogde vrijstelling, kan in 2017 wel een beroep doen op de verhoging tot € 100.000,-. Omdat rekening gehouden moet worden met de maximale eerder vrijgestelde bedragen, komt dat erop neer dat dan in 2017 zo’n € 47.000,- extra belastingvrij geschonken kan worden.

Kortom: Als u alleen vóór het jaar 2010 gebruik heeft gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling, is dit jaar nog actie nodig als u in totaal zo’n € 100.000,- belastingvrij wilt schenken aan uw kind.

U komt er niet uit? Heel begrijpelijk. Neem dus even contact met ons op als u twijfelt of vragen heeft, dan weet u wat u te doen staat!!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief