Bijdrage Week van Losser november 2016

Notaris mr. Roelanda Poppinghaus uit Losser meldt het volgende:

Nog een idee voor schenken, nu we toch richting de dagen van feest en cadeaus gaan:

Iedereen, maar ook een vennootschap (BV of NV) doet wel eens een schenking aan een goed doel. Als dat goede doel door de belastingdienst is erkend, mag het zich een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) noemen. Dat geeft voordelen aan beide kanten. De ANBI is geheel vrijgesteld van schenk- en trouwens ook erfbelasting en de schenker heeft extra aftrekmogelijkheden voor de inkomstenbelasting en ook wel andere belastingen.

Kortom, iedereen blij. Maar bij een BV krijg je snel de vraag (van de fiscus) of de directeur van die BV hiermee niet eigenlijk winst van de BV aan het uitdelen is. Want de BV zelf kiest niet het goede doel, in feite doet de directeur, die de BV vertegenwoordigt, dat.

Om dit soort discussies te voorkomen, heeft de Staatssecretaris van Financiën zijn beleid geactualiseerd. Hij keurt goed dat giften, die verder aan de voorwaarden voldoen van de Wet op de Vennootschapsbelasting (voor de liefhebber: artikel 16), en die zijn ingegeven door de persoonlijke charitatieve behoeften van de directeur, tot maximaal € 100.000,- afgetrokken kunnen worden van de belaste winst, zonder een uitdeling van die winst te zijn in de zin van de dividend- en de inkomstenbelasting. Met andere woorden: de directeur/enig aandeelhouder kan van de winst van zijn BV € 100.000,- aan een ANBI geven zonder dat daar belasting over verschuldigd is. Daarboven valt het wel onder de genoemde belastingen.

Nog mooier voor iedereen is, dat inderdaad de Jubelton (100.000 euro schenken voor de eigen woning) weer terug komt volgend jaar, en nu voor onbepaalde tijd blijft. Discussies worden nog steeds gevoerd over de maximumleeftijd van 40 jaar voor de ontvanger van de schenking (ook wel: de begiftigde), die uiteraard ook een lager bedrag dan € 100.000,- mag omvatten. Wel moet het geld besteed worden aan de eigen woning van de begiftigde, dat wil zeggen de aanschaf ervan, of de aflossing van de eigen woning schuld die er al was, of de verbouwing van de eigen woning van de begiftigde. Zie ook mijn column van oktober in de Week van Losser.

Hoe veel geld je ook hebt, deze initiatieven van de overheid geven toch de mogelijkheid voor een groeiende groep mensen om aan de ene kant hun goede inborst voorrang te geven en aan de andere kant belastingvoordeel binnen te halen. Het geld is besteed, maar er is geen belasting over afgedragen. Er zijn ook nog andere mogelijkheden en dat is voor de meeste mensen de reden om in de laatste maanden van het jaar de notaris veelvuldig te bezoeken. Komt allen, u bent welkom!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief