Bijdrage Week van Losser mei 2018

Notaris mr. Roelanda Poppinghaus uit Losser meldt het volgende:

Na een weekend met indrukwekkende dodenherdenkingen, bevrijdingsfeesten en het trieste afscheid van FC Twente van de eredivisie, is het nu tijd voor een optimistisch geluid.

De woningverkopen gaan zo goed, dat er in bepaalde prijsklassen geen aanbod meer te vinden is. De bouw is nu eindelijk weer op gang en is zelfs zo druk, dat er mensen zijn die twee jaar moeten wachten voordat de aannemer van hun keuze voor hen aan de slag kan. Werk aan de winkel dus.

Het mooie is, dat wat in de crisistijd (voor woningen in Twente ongeveer te rekenen van september 2008 tot september 2016) aan woningmarkt-bevorderende maatregelen door de overheid is ingevoerd, zoals bijvoorbeeld de verlaging van overdrachtsbelasting van 6 naar 2% over de koopprijs van een onroerende zaak, nu nog steeds geldt. De wetgever heeft geen plannen deze korting weer terug te draaien. Maar eigenlijk had ik persoonlijk gehoopt dat men de hele overdrachtsbelasting af zou schaffen.

Door de snelle invoer van de verlaging tijdens de crisis is namelijk een heel ingewikkeld vraagstuk op het bordje van kopers, makelaars en notarissen terechtgekomen. Want het tarief van 2% geldt alleen voor woningen! En dus niet voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden en stukken grond.

De eerste reactie zou kunnen zijn: dat is toch niet zo moeilijk, we weten toch wel wat een woning is? Toch heeft dat in de praktijk talloze vragen opgeleverd. Deze vragen zijn grotendeels beantwoord door uitspraken vanuit het ministerie van financiën, de parlementaire geschiedenis bij de invoering van de wetswijziging en door rechters: Een woning is een object, dat oorspronkelijk is ontwerpen en gebouwd om gebruikt te worden voor bewoning.

Wat valt daar niet onder en daarvan is dus de koopprijs met 6% belast: bedrijfsgebouwen en –ruimtes (tenzij inmiddels op het moment van levering omgevormd tot woning), afzonderlijke garageboxen, hotels/pensions, asielzoekercentra, gebouwen die gebruikt worden als verpleeghuis of ziekenhuis, internaten, en met name ook grond bestemd voor woningbouw. De laatste valt wel onder het 2%-tarief als de fundering al is aangebracht.

Zo wordt wel steeds meer duidelijk, maar zijn we ook vier jaar verder en het is wel voorgekomen dat een extra aangekocht stuk tuingrond toch niet bij de woning hoorde omdat er een pad tussendoor liep, of een garage toch te ver van de woning af stond. Lastig als je zekerheid wilt bieden. Heeft u op het gebied van aankoop of verkoop vragen hierover, bel ons dan, of kom langs:

elke maandag van 11.00 tot 12.30 uur een gratis inloopspreekuur!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief