Bijdrage Week van Losser maart 2018

Notaris mr. Roelanda Poppinghaus uit Losser meldt het volgende:

Nu de dagen weer wat langer worden en de kou uit de lucht lijkt, valt mij op dat er een nieuw elan lijkt te zijn aangebroken. De economie zit duidelijk in de lift, de consument geeft iets gemakkelijker geld uit en nieuwe ondernemerszin blijkt terwijl er gelukkig ook minder ondernemers failliet gaan. Daarnaast krijg ik steeds meer mensen op bezoek die ook zeker nog wel oog hebben voor mogelijke toekomstige slechte(re) tijden en dan denk ik wel eens:

“de mens lijdt het meest aan het lijden dat hij vreest”.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de sterk toegenomen belangstelling voor het levenstestament. In 2017 zijn er landelijk 27% meer levenstestamenten in Nederland geregistreerd dan het jaar daarvoor, waarin op dit vlak ook al een stijging te zien was. En dit betreft alleen de geregistreerde levenstestamenten, terwijl inschrijving in het Centraal Levenstestamentenregister (nog) niet verplicht is.

Wat is nu eigenlijk een levenstestament?

Dit is een geheel persoonlijke beschikking, die geldt terwijl de maker nog leeft. Men kan hierin dingen regelen, die belangrijk genoeg zijn om te regelen, als men dit niet meer zelf kan. Dit kan door geestelijke maar ook door lichamelijke aandoeningen ineens het geval zijn.

In het levenstestament zet je meestal alleen dingen, die tijdens leven door kunnen lopen, zoals bijvoorbeeld:

  • Wie u zodanig vertrouwt, dat diegene algehele volmacht van u krijgt om alles namens u te regelen (u blijft zelf ook nog bevoegd);
  • Wanneer de volmacht in moet gaan, direct of pas als u geestelijk of lichamelijk niets meer zelf kunt;
  • of en zo ja, aan wie u wilt schenken en wat de ondergrens van uw vermogen is, dat in stand moet blijven;
  • dat uw woning niet zomaar verkocht of opgezegd kan worden zonder dat zeker is of u terug kunt keren naar uw woning;
  • of dat u daar voorwaarden en bijzonderheden in aan wilt brengen.

Ook kunt u niet-financiële zaken in een levenstestament regelen, zoals:

  • een behandel- (of niet-behandel)verklaring, waarin u opneemt waar u wel of niet achter staat en of een behandeling onder bepaalde omstandigheden afgebroken mag worden;
  • of u in bepaalde situaties voor euthanasie zou kiezen of in geen enkel geval;
  • of u donor wilt worden met een bericht en verduidelijking aan uw nabestaanden;

en verder wat u zelf belangrijk vindt om op te nemen. Het voorkomt onzekerheden bij de naasten en bijvoorbeeld ook bij een rechter als deze een bewindvoerder of curator aan moet wijzen, zonder van u te kunnen horen wat uw wensen daarin zijn. Voor mensen die getrouwd zijn geldt er geen automatische volmacht aan elkaar, dus ook voor hen is een levenstestament zeker aan te raden.

Kortom, bel ons via 053 5383777 of komen even langs om een folder op te halen met meer informatie!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief