Bijdrage Week van Losser maart 2017

We zitten weer in de tijd van de jaarlijkse inkomstenbelastingaangifte. Het wordt ons door de belastingdienst op dit punt steeds gemakkelijker gemaakt, maar daarbij is het raadzaam even goed uit te zoeken of er niet iets vergeten wordt en of het wel goed is ingevuld door de belastingdienst.

Vooral op het gebied van de aftrekposten ten aanzien van de gekochte eigen woning wordt het er niet simpeler op door de jaarlijkse aanpassingen van de regeling.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Niet aftrekbaar. De kosten van aankoop van de woning zelf zijn niet aftrekbaar. De koopsom, de overdrachtsbelasting, de kosten van een aankoopmakelaar en de notariskosten die betrekking hebben op de leveringsakte, kunnen dus in de belastingaangifte niet als aftrekpost worden opgevoerd.

Financieringskosten. Bij aankoop van een eigen woning zijn alleen de kosten van financiering van de aankoop aftrekbaar. Dit zijn de rente, de afsluitprovisie, de kosten van de hypotheekadviseur, de notaris- en kadasterkosten voor de hypotheekakte, de kosten voor de Nationale Hypotheekgarantie en de taxatiekosten. Let op: de aftrekposten die in 2016 zijn betaald, zijn tot 2% boven de koopsom aftrekbaar. Voor kosten die in 2017 gemaakt worden geldt dit maar tot 1% boven de koopsom!

Eigen woning. Het is daarbij wel van belang dat de hypotheeklening fiscaal wordt aangemerkt als ‘eigenwoningschuld’. Dit is het deel van de hypotheek waarover men jaarlijks de betaalde rente mag aftrekken. Het moet dan gaan om een hypotheeklening die is aangegaan voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning. Let op. Als men dus een deel van de hypotheek gebruikt om bijvoorbeeld het huis in te richten, dan wordt dit deel van de hypotheeklening niet aangemerkt als eigenwoningschuld. Dit deel moet in box 3 als schuld worden aangegeven. De rente hierover is dan niet aftrekbaar.

Als u een nieuwbouwwoning koopt, wordt er door de aannemer vaak bouwrente in rekening gebracht. Voor zover de bouwrente betrekking heeft op de periode voor het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst, is deze niet aftrekbaar. Maar bouwrente die betrekking heeft op de periode na het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst, is wel fiscaal aftrekbaar.

Boeterente is ook aftrekbaar:

Bij oversluiten hypotheek. Vaak moet er bij het oversluiten van een hypotheek aan de bank boeterente worden betaald. Deze boeterente kan in de aangifte inkomstenbelasting gewoon als aftrekpost worden opgevoerd.

Bij rentemiddeling. Om cliënten de mogelijkheid te geven om te profiteren van de huidige lage hypotheekrente, bieden banken rentemiddeling aan. Daarbij wordt de lopende rentevastperiode afgebroken en wordt er een nieuwe rentevastperiode afgesproken. Bij rentemiddeling wordt de verschuldigde boeterente als het ware uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat ook de boeterente bij rentemiddeling aftrekbaar is.

Tip: kijk dus goed na wat u in 2016 allemaal heeft betaald en neem dit in de aangifte op. Vind u het te lastig, neemt u dan contact op met een belastingadviseur of financieel planner. Het is jammer als u teveel belasting betaald, dat is niet nodig!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief