Bijdrage Week van Losser juni 2016

Notaris mr. Roelanda Poppinghaus uit Losser meldt het volgende:

Het jaar 2016 is ons jubileumjaar: 50 jaar geleden, op 1 augustus 1966 werd Herman van Hazendonk als eerste notaris van Losser beëdigd. We organiseren voor alle belangstellenden diverse lezingen. Maandag 6 juni is het Ondernemersavond met diverse onderwerpen en actualiteiten: raadpleeg onze website www.poppinghaus.nl voor locatie aanmeldingen.

Wat is een belangrijk punt voor ondernemers met een BV (besloten vennootschap)?

Corporate action: Let bij belangrijke besluiten als bestuurder goed op de corporate action. Dat is de interne goedkeuringscarrousel van bestuursbesluiten door bijvoorbeeld een vergadering van aandeelhouders of van de raad van commissarissen. Als hij dat niet goed in acht neemt, kan de bestuurder aansprakelijk zijn voor onrechtmatig handelen en dreigen er claims. Als notaris proberen wij onze cliënten hier altijd voor te behoeden, ook al wordt ons dat niet altijd in dank afgenomen vanwege “moeilijk doen”. Een voorbeeld:

Het komt voor dat iemand bestuurder is van meerdere BV’s, stel een Holding met daaronder een BV A en ook nog een BV B. De Holding was in dit geval tevens de enige aandeelhouder van BV A. De rechter heeft zich gebogen over de transactie, waarbij alle aandelen van een BV X door BV A (Verkoper) aan BV B (Koper) verkocht en geleverd zijn tegen de nominale waarde (dat is de oorspronkelijke koers bij het starten van de BV). Omdat de bestuurder van de Verkoper tegelijkertijd ook bestuurder was van de Koper en van de Holding die enig aandeelhouder van de Koper was, is in de leveringsakte de mogelijkheid van tegenstrijdig belang tussen deze verschillende hoedanigheden onderkend. Er was echter vermeld dat de Algemene Vergadering (van aandeelhouders) had besloten geen gebruik te maken van het recht in de statuten om een andere vertegenwoordiger van de Verkoper aan te wijzen, mocht er een tegenstrijdig belang zijn.

De statuten schreven ook voor dat voor een bestuursbesluit tot uitoefening van het stemrecht op de aandelen in een dochtervennootschap (zoals hier de Verkoper) de goedkeuring is vereist van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Holding.

Nu is de bestuurder aansprakelijk gesteld door een aandeelhouder van de Holding omdat de bestuurder geen goedkeuring heeft gevraagd aan de algemene vergadering van de Holding voor deze transactie en het besluit om geen “tegenstrijdig belang vertegenwoordiger” aan te wijzen. Hierdoor is schade geleden omdat de aandelen in BV X tegen de nominale waarde zijn verkocht terwijl deze aandelen aanzienlijk meer waard waren. Dit laatste is uiteraard afhankelijk van de waarde van de onderneming van BV X, maar de nominale waarde is uiteraard vaak geen weergave van de werkelijke “verkoopwaarde” van een onderneming. Het is puur het startpunt bij oprichting van de BV.

De rechter heeft geoordeeld dat de bestuurder in dit geval onrechtmatig heeft gehandeld jegens de aandeelhouder van de Holding en dat de schade, die deze aandeelhouder heeft geleden, moet worden vergoed. In dit geval het verschil tussen de mogelijke werkelijke waarde van de aandelen van BV X met een eigen vermogen van 1,5 miljoen euro en de nominale waarde van 3.600 euro.

Voorkomen is beter dan genezen: als de corporate action goed was nageleefd dan had de benadeelde aandeelhouder op eigen wijze kunnen ingrijpen en de transactie kunnen voorkomen of aanpassen. De werking van de tegenstrijdig belang regeling is weliswaar sinds 1 januari 2013 “slechts” intern, maar de bestuurder was dan een grote claim bespaard gebleven.

Is er een aandeelhouder die tevens bestuurder is, dan blijkt het belang van de vennootschap soms een andere dan dat van de bestuurder/aandeelhouder zelf en is het belangrijk de besluiten op de formeel juiste wijze te nemen. Laat de statuten daar goed op checken!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief