Bijdrage Week van Losser juli 2018

Notaris mr. Roelanda Poppinghaus uit Losser meldt het volgende:

Nu het volop zomer is, wil iedereen nog even voor hun vakantie hun testament na laten kijken.

Is alles nog goed geregeld? Heel verstandig, nu er toch best veel wetswijzigingen op het gebied van het erfrecht zijn geweest. In 2003 hebben we een totaal nieuw erfrecht gekregen, waar de wetgever al voor de Tweede Wereldoorlog mee begonnen was. En in 2010 zijn de successierechten omgevormd naar de erfbelasting met veel minder tariefgroepen en duidelijkere en ruimere vrijstellingen voor erf- en ook schenkbelasting.

Niet alleen voor mensen met kinderen, maar juist ook voor stellen zonder kinderen of alleenstaanden kan een testament ervoor zorgen dat het bezit bij de juiste persoon terechtkomt of juist bij een goed doel, waardoor er goede dingen mee gedaan kunnen worden. Niet alleen belastingbesparing, maar ook het afwijken van de wet, die voor bloedverwantschap kiest, kan dan volgens de wensen van iemand goed vastgelegd worden.

Belangrijk is dan te bedenken, dat als je een goede vriendin of die fijne buren iets na wilt laten, dit gewoon geregeld kan worden zonder dat de familie daar iets aan kan doen. Zonder kinderen is men daar geheel vrij in, met kinderen kan er voor de helft vrij beschikt worden. Voor de andere helft van uw nalatenschap geldt als u kinderen heeft, dat uw kinderen daar een claim op kunnen leggen, als u die helft aan anderen nalaat dan de kinderen. De kinderen kunnen daar binnen vijf jaar na uw overlijden een uitkering in geld voor opeisen. De legitieme portie noemen wij dat. Er gaan wel steeds meer stemmen op om dit af te schaffen, maar het staat nog steeds in de wet.

Waar mensen ook niet altijd aan denken – gelukkig – is de mogelijkheid, dat beide partners komen te overlijden en soms ook de kinderen, bijvoorbeeld bij een ongeval. Heb je het niet geregeld en leeft een van beide partners net iets langer, dan gaat alles naar de kinderen. Maar zijn er geen kinderen (meer) dan komt alles bij de ouders, broers en zusters van de laatst overledene terecht. Dat wil men vaak niet. Meestal kiest men voor 50/50 verdeling over de beide families. Wij noemen dat de rampenclausule. Maar je kunt ook aan anderen dan familieleden denken om alles aan na te laten. Wat je maar wilt hierbij kun je regelen in een testament. Denk dan ook aan het benoemen van degene, die de zaken dan zou moeten regelen, de executeur.

Soms maken wij mee, dat mensen deze rampspoed overkomt. Iedereen heeft hier wel eens iets over in de krant gelezen. Belangrijk is dan niet alleen het testament, maar ook hoe deze mensen op reis zijn gegaan. Hebben ze een reisverzekering afgesloten? Heeft iemand de sleutel van hun huis? Weet diegene waar de verzekeringspapieren, ook van uitvaart, liggen? Is diegene bekend bij de reisorganisatie, waar de reis geboekt is? Juist dan blijkt – naast een goed testament – het belang van een goede reisorganisatie en –verzekering. Niet goed voorbereid op reis gaan kan dan achteraf heel naar zijn voor de nabestaanden. En je moet er al helemaal niet aan denken, hoe lastig het is om zonder enige regeling vooraf dit goed en volgens de wensen van de overledene af te handelen. Heeft u vragen hierover, bel ons dan, of kom langs:

elke maandag van 11.00 tot 12.30 uur

een gratis inloopspreekuur!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief