Bijdrage Week van Losser juli 2017

Wet beperking gemeenschap van goederen

PER 1 JANUARI 2018 treedt de wet in werking, die de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen gaat regelen. Politiek speelt dit al jaren, maar nu is dan eindelijk bekend wanneer het gaat werken. Als deskundigen worden notarissen nu volledig van de werking en gevolgen van de nieuwe wet op de hoogte gebracht door degenen, die de wet hebben bedacht en juridisch uitgewerkt.

Zoals gebruikelijk komen er dan allerlei gevolgen beter in beeld, waar wij de mensen dan op mogen, maar ook kunnen en zelfs moeten wijzen. Gewenste gevolgen maar soms ook minder gewenste.

Voor alle duidelijkheid: Als u voor 1 januari 2018 al getrouwd bent of een partnerschapsregistratie via de burgerlijke stand bent aangegaan, geldt de nieuwe wet niet op de belangrijkste onderdelen, waaronder met name de beperking van de gemeenschap van goederen voor hetgeen u erft of geschonken krijgt. Met andere woorden, als u nu getrouwd bent in gemeenschap van goederen en u erft of ontvangt een schenking, dan moet u die erfenis of schenking bij echtscheiding met uw ex-echtgenoot 50/50 delen. Dit kan op dit moment alleen voorkomen worden door huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden te maken, of de erfenis of de schenking met een uitsluitingsclausule ontvangen te hebben. Die moet uitdrukkelijk bij de schenking of in het testament vermeld staan. Ook moet u er daarna naar gehandeld hebben, dus bijvoorbeeld niet het bedrag op hebben gemaakt aan een gezamenlijke vakantie.

Omdat dit gevolg van de gemeenschap van goederen erg bijzonder is in de hele wereld (er zijn maar twee landen waar dit ook gold, maar die hebben dat al aangepast) en om ook beter aan te sluiten bij hetgeen in Europa gebruikelijk is, gaat dit per 1 januari voor de nieuwe huwelijken en partnerschapsregistraties dus veranderen. Wat heeft dit concreet voor gevolgen?

Stel u bent getrouwd en eigenaar van een huis met hypotheek

Huidig systeem: Op een paar uitzonderingen na, zijn alle goederen en schulden van de echtgenoten gemeenschappelijk, ongeacht wanneer u eigenaar bent geworden. De woning met hypotheekschuld valt geheel in de gemeenschap van goederen. Alleen als u de woning heeft geërfd of geschonken gekregen met uitsluitingsclausule, dan is dit anders.

Nieuw systeem: Gaat u vanaf 1 januari 2018 trouwen, dan geldt dat de goederen, die alleen van u waren, ook alleen van u blijven. Had u dus alleen een huis met hypotheek, dan blijft dat zo na het huwelijk als u na 1 januari 2018 trouwt. Dit geldt ook bij het schenken of het erven van een huis (met hypotheek). Daar is de uitsluitingsclausule dus niet meer voor nodig!

Wordt het huis gekocht tijdens het huwelijk, dan valt het wel in de beperkte gemeenschap. Ook wat de echtgenoten voor hun huwelijk gezamenlijk hadden, valt in die gemeenschap.

Alleen door huwelijkse voorwaarden te maken, kan dit anders geregeld worden. Het wordt steeds belangrijker om goed geïnformeerd het huwelijk in te gaan, of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Mijn motto is: je geeft elkaar voorwaarden, dan weet je waar je aan begint. En een goed begin van een huwelijk is het halve werk, zeker als je gaat voor een levenslange verbintenis!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief