Bijdrage Week van Losser februari 2018

Notaris mr. Roelanda Poppinghaus uit Losser meldt het volgende:

Nu de Carnaval Losser weer blij gekleurd heeft en we aan de bezinning toe zijn, geef ik u het volgende in overweging:

Belastingvrij schenken: extra voordelig?

Het is algemeen bekend, dat er met schenken erfbelasting te besparen is. Wat u schenkt, laat u uiteraard niet meer na. Minder bekend is, dat er ook voor de schenker een voordeel te behalen is voor de inkomstenbelasting. Dit geldt voor degenen, die over hun spaargeld en beleggingen inkomstenbelasting (box-3-heffing of vermogensrendementheffing) betalen. Dat komt elk jaar terug. Door te schenken, is er minder vermogen. Beter nog, het vermogen is overgeheveld naar de volgende generatie, die in de regel minder heeft.

Denk hierbij zeker ook aan de papieren schenking: een schuldigerkenning uit vrijgevigheid. U schenkt op papier aan de kinderen en betaalt dat niet uit, maar blijft dit schuldig. Wilt u dat de kinderen het niet direct op kunnen eisen, maar bijvoorbeeld pas als u allebei overleden bent, dan moet dit bij notariële akte vastgelegd worden. Ook is de rentebepaling heel belangrijk.

Nu is er voor het schenken eveneens een belastingplicht, maar er zijn wel vrijstellingen. Dit jaar kunt u aan kinderen 5.363 euro vrijgesteld schenken en aan anderen zoals kleinkinderen 2.147 euro.

Deze vrijstellingen zijn met name bedoeld om niet bij elke verjaardag aangifte te hoeven doen.

Daarnaast is er uiteraard de mogelijkheid tot het doen van eenmalige grote schenkingen. Aan iedereen tussen 18 en 40 jaar oud kan met name voor de aanschaf van een eigen woning 100.000 euro (ook wel de jubelton genoemd) vrij van belastingen geschonken worden. Nou ja, iedereen: als iemand al eerder een deel van dit bedrag ontvangen heeft, kan het zijn dat diegene geen recht meer heeft op deze vrijstelling. De wetgever vindt dat het een eenmalige vrijstelling is. Heb je daar in het verleden al gebruik van gemaakt, ook al was dat bijvoorbeeld voor 10.000 euro, dan is het recht daarop vervallen. Let dus goed op dat het een eenmalige vrijstelling betreft. Eenmalig slaat vooral op diezelfde schenker aan diezelfde ontvanger van de schenking. En een echtpaar telt hier als één, zowel aan de schenkende als aan de ontvangende kant. Tot 2019 is er trouwens nog wel een inhaalmogelijkheid voor kinderen, die voor 1 januari 2010 de oude maximale eenmalige schenking ontvangen hadden. Toen kon je maar tot 25.000 euro vrijgesteld schenken en de wet biedt voor die groep tot veertig jaar wel een mogelijkheid om de schenking te verhogen naar de jubelton. Maar ook die inhaalmogelijkheid is maar eenmalig. En het geldt niet voor kinderen, die van 2011 tot 2014 al meer ontvangen hebben. De overgangsregeling is lastig en soms onbegrijpelijk.

Wel bijzonder is, dat deze jubelton vlak voor een overlijden nog geldig geregeld kan worden. Voor de meeste schenkingen geldt, dat als ze binnen een half jaar voor overlijden gedaan zijn, zij voor de erfbelasting toch meetellen. Het heeft dan achteraf geen zin gehad. Dat is echter voor de jubelton niet zo. Op het sterfbed kan deze nog giraal worden geregeld.

Wellicht toch nog maar even naar die oude oom omkijken, als u op zondag geen andere drukke bezigheden heeft?

Bel ons via 053 5383777!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief