Bijdrage Week van Losser augustus 2017

UBO-REGISTER ONDERNEMINGEN

BINNENKORT worden met name ondernemingen verplicht om hun directe en indirecte eigenaren in te schrijven in een nieuw, openbaar register: het UBO-register.

Dit register zal op basis van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn door elk Europees land opgetuigd moeten worden. De meeste landen hebben dit al geregeld, bij ons is de wetgeving nog in voorbereiding en zal in het najaar afgehandeld gaan worden (als we een nieuwe regering hebben dan). De richtlijn is ingegeven door de wens om witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking tegen te gaan. Daarnaast speelt de roep om transparantie in de maatschappij een grote rol, denk aan de Panama papers.

UBO betekent Uiteindelijk Belanghebbende bij de Organisatie en het register moet dit voor iedereen inzichtelijk maken. Alle natuurlijke personen (ander woord voor mens van vlees en bloed) met een (direct en indirect) belang van 25% of meer in een rechtspersoon (BV, NV) wordt geregistreerd in het UBO-register. Al eerder was er een wet in Nederland aangenomen, die het aandeelhoudersregister openbaar moest maken, maar nu wordt het een nog uitgebreider register.

Hoe zit het dan met de bescherming van vermogen en privacy: mag iedereen zomaar weten waar je belangen in hebt, ook als dit indirect is, dus via een echtgenoot of familielid? Nu is dat niet zo: alleen als iemand enig aandeelhouder in een rechtspersoon is, is dit zichtbaar in het handelsregister, dat de Kamer van Koophandel beheert. Zijn er meer aandeelhouders in een BV, dan is dat niet zichtbaar. Overheid, media, politie en inlichtingendiensten vinden dit altijd al onverteerbaar, maar het heeft al vanaf de Gouden Eeuw voor extra ondernemerszin geleid in Nederland. Men investeert liever anoniem en ook de winst, die men behaalt, houdt men liever uit de openbaarheid. Het is al tot daar aan toe dat er vrij veel belasting over betaald moet worden, maar het voelt ook niet fijn als het in een openbaar register staat. Denk hierbij niet alleen aan belastingen, het geeft ook een gevoel van veiligheid. Men is minder vatbaar voor chantage of ontvoering als niet alles openbaar inzichtelijk is.

De richtlijn is echter allang van kracht, terwijl Nederland nu ook nog eens extra onder vuur ligt op het gebied van de brievenbusfirma’s: we worden beticht van het zijn van een belastingparadijs en er worden nu uitgebreide onderzoeken uitgevoerd of dit waar is.

De meeste (MKB-)ondernemers dragen heel veel belasting af, dus daar zal de belastingontduiking wel meevallen, maar de extra administratieve verplichtingen van dit register op basis van deze richtlijn zullen wel niet met gejuich ontvangen worden. Veel ondernemers/baby-boomers laten zich – als ze weten wat ze met hun pensioen in eigen beheer gaan doen – met dit soort nieuwigheden nu versneld voorlichten over de mogelijkheden om uit de onderneming te stappen dan wel de structuur te wijzigen. Als notaris ben ik met de accountant de gesprekspartner bij uitstek om de mogelijkheden te bespreken. Verder zal de notaris de hoofdpersoon zijn die de gegevens voor dit register aan zal moeten gaan leveren. Kortom, extra werk aan de winkel voor een openheid, die onvermijdelijk lijkt!

Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op of abonneert u zich op onze nieuwsbrief, dan bent u tijdig op de hoogte van komende veranderingen!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief