Column Week van Losser week 51

Nog even en het is 2019. Een enerverend jaar hebben we danafgesloten met veel ups en downs. Maar wat het nieuwe jaar zal brengen, daarzijn de meningen nog wel over verdeeld. Veel beleggers kiezen eieren voor hungeld door alle onzekerheid die ons weer te wachten staat. Spaargeld wordtingezet om huizen te kopen, die verhuurd worden. De nieuwste trend is het kopenvan bouwkavels en daar een huis op laten bouwen, en dat dan verhuren. Zo helpje starters, die nog geen huis kunnen betalen door het vele benodigde spaargelden heb je het vermogen goed en zeker belegd.

Veel ondernemers maken zich zorgen over het plan van de regering om de rekening courantschulden, die zij door opnamen uit hun BV, in de loop der jaren hebben opgebouwd, alsnog te gaan belasten als uitgekeerde winst. Dat geldt alleen voor rekening-courantschulden van meer dan vijf ton en is ingegeven door enkele accountants, die na tien jaar deze schulden als oninbaar wilden wegstrepen. Daar lopen procedures over met de belastingdienst, wat ik mij goed kan voorstellen: wel bedragen opnemen en daarvan leven of een woning voor kopen, maar er geen belasting over willen betalen is een beetje teveel van het goede. Het is geld wat over was, dus eigenlijk winst en dat is nu eenmaal belast als je dat ontvangt. Ten minste, als je geen international bent, maar dat blijft even onder ons.

Niets is zeker, dat is leven. Zo was er ook een echtpaar dat ging scheiden. Zij hadden altijd ruim geleefd en een grote schuld “in rekeningcourant” opgebouwd aan hun eigen BV. De schuld was zelfs groter dan de opgepotte winst in die BV. Het opgenomen geld was geheel besteed in de huishouding (en vakanties denk ik). Nu waren er huwelijksvoorwaarden waardoor mevrouw aanspraak maakte op haar aandeel in de opgepotte winst van de BV. Maar de rechtbank vond dat er ook met de schuld van het echtpaar rekening gehouden moest worden. En omdat die hoger was, had mevrouw geen aanspraak op de winst in de BV. Dat noemen we dan in strijd met de redelijkheid en de billijkheid. Kan ik inkomen, u ook?

Want ik blijf het herhalen, hoe dat er in de toekomst ook uit gaat zien:

GOED GEREGELD LOOPT BETER!

Heeft u vragen hierover of een ander onderwerp, bel ons dan, of kom langs:

elke maandag van 11.00 tot 12.30 uur,

ook op 24 en 31 december 2018

het gratis inloopspreekuur!

Zie voor onze verdere kantoortijden  in december en januari onze website!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief