Nieuwsbrief, november 2014

Met het oog op de toekomst

Beste lezers van onze nieuwsbrief,

Op woensdag 19 november was het zover: de ruilakte Enschede-Zuid (Twekkelo-Boekelo) werd door mij gepasseerd. Een lang proces is hierdoor nu afgerond. Hieronder kunt u daarover meer lezen.

Daarnaast gaan wij in deze nieuwsbrief kort in op de nieuwe regelingen voor 2015, zoals het vervallen van de schenkingsvrijstelling en het Belastingplan 2015.

Kortom, er veranderd weer genoeg in 2015, en wij houden u graag op de hoogte!

Roelanda Poppinghaus

---

Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning vervalt per 1 januari 2015

De staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer aangegeven dat de tijdelijk verruimde vrijstelling tot € 100.000,00 voor schenkingen in verband met de eigen woning  na 1 januari 2015 niet zal worden verlengd. Dan gaat de gewone verhoogde vrijstelling weer gelden voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar. De maximale vrijstelling bedraagt dan € 52.752,00 voor schenkingen in verband met de eigen woning.

Lees meer 

---

 

Ruilverkaveling Enschede-Zuid: hoe zit het?

Op 19 november is de ruilakte Enschede-Zuid (Boekelo-Twekkelo) door mij gepasseerd. Daarnaast wordt de ruilverkaveling Losser (Elsbeek-Overdinkel) op een ander kantoor gepasseerd. Veel mensen vragen zich af waarom deze laatste ruilverkaveling ook niet bij ons in Losser gepasseerd wordt.

Lees meer 

Belastingplan 2015

Per 1 januari 2015 wordt de termijn van artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet BRV) weer teruggebracht naar 6 maanden. De tijdelijke verruiming van deze termijn tot 36 maanden wordt niet voortgezet. Per 1 januari 2015 wordt ook de termijn van artikel 15 lid 6 Wet BRV gesteld op 6 maanden. Dit schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2015.

Daarnaast wijzigen er nog enkele andere regelingen met betrekking tot registergoederen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de woning in aanbouw en de eigenwoningregeling/tijdelijk verruimde vrijstelling, erfpachtconstructies en Belastingrente. Onder het kopje 'lees meer' kunt u hierover alle informatie vinden.

Lees meer 

KNB ontwerpt algemene voorwaarden voor executieveilingen

Op 1 januari 2015 wordt de wetgeving over executieveilingen gewijzigd. Nu steeds meer huizen 'onder water' staan, vinden er ook steeds meer executieveilingen plaats. Wanneer huiseigenaren hun betalingsverplichtingen op basis van de hypotheeklening niet meer na kunnen komen heeft de bank namelijk het recht om het onderpand, het huis, te verkopen op een executieveiling.

Lees meer 

---

Contact

Bekijk Postadres
Bekijk bezoekadres
Openingstijden

(t) 053 - 5383777

(f) 053 - 5385355
(e) info@poppinghaus.nl

 

---